ISSN 2657-9596
Johnsson Frida

Frida Johnsson jest członkinią zarządu oraz rady miasta w szwedzkiej Uppsali.