ISSN 2657-9596
Sekściński Arkadiusz

Arkadiusz Sekściński jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.