ISSN 2657-9596
Ciompa Piotr

Piotr Ciompa jest menedżerem, ekspertem INSPRO. Dawniej był m.in. działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, urzędnikiem państwowym, wiceprezesem PAP. W latach 2002-2006 radny m.st. Warszawy.