ISSN 2657-9596
Solik Aleksandra

działaczka feministyczna, od początku lat 90. zaangażowana w ruch kobiecy w Polsce; pracowała m.in. w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, obecnie koordynuje program praw kobiet w Koalicji Karat.