ISSN 2657-9596
Monange Ben

Ben Monange jest absolwentem Instytutu Studiów Politycznych w Grenoble. Działał w ruchu ekologicznym w regionie Rhône-Alpes, obecnie pracuje w Fondation de l’Ecologie Politique.