ISSN 2657-9596
Demailly Damien

Damien Demailly jest doktorem nauk ekonomicznych, aktywistą ekologicznym, ekspertem IDDRI (Instytutu Trwałego Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych).