ISSN 2657-9596
Kochanowski Jacek

Profesor socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością ISNS UW. Zajmuje się badaniami queer, od wielu lat prowadzi zajęcia z socjologii queer, performatyki queer, a także postkolonializmu.