ISSN 2657-9596
Wieczorek Artur

Artur Wiczorek jest trenerem i konsultantem specjalizującym się w tematyce edukacji rozwojowej i problematyce zrównoważonego rozwoju. Pracuje jako trener młodzieży i asystent ds. komunikacji w Biurze Projektowym Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Twitter: @artur_wieczorek.