ISSN 2657-9596
Dimozantos Kymberlie

Kymberlie Dimozantos jest działaczką australijskiej Partii Zielonych, wspierała kampanię wyborczą Zielonych w Nowej Zelandii w 2011 r.