ISSN 2657-9596
Nowak Beata

Beata Nowak jest działaczką ruchu ekologicznego, założycielką Zielonych 2004, pomysłodawczynią i redaktorką „Zielonych Wiadomości”. Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym i przygotowaniem wydawnictw do druku.