ISSN 2657-9596
Zakrzewska Karolina

Karolina Zakrzewska jest doktorantką w Zakładzie Epidemiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od kilku lat zajmuje się nowym psychospołecznym zjawiskiem w miejscu pracy: prezenteizmem.