ISSN 2657-9596
Sims Peter

Peter Sims jest magistrem inżynierem w zakresie elektroniki, niezależnym autorem i badaczem brytyjskim, m.in. współautorem raportu Green House Think Tank „Unlocking the Potential of Zero Carbon” (Uwalniając zero-emisyjny potencjał). Od 2018 r. pracuje nad projektem „Climate Jobs”, w którym modeluje miejsca pracy związane z głęboką zieloną transformacją.