ISSN 2657-9596
Cwetsch Andrzej

Doktor neurobiologi i neurotechnologii
Urodzony w Krakowie, gdzie skończył studia magisterskie na wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 roku rozpoczął studia doktoranckie we Włoskim Instytucie Technologi działającym w porozumieniu z Uniwersytetem w Genuii. W 2017 roku obronił tytuł doktora. przez wiele lat pracował w Paryżu w dwóch instytutach badawczych Institut des maladies génétiques Imagine oraz Institut de Psychiatrie et Neurosciences de Paris, gdzie bada powiązanie pomiędzy wadami wczesnorozwojowymi układu nerwowego, a mutacjami w białkach odpowiedzialnych za migracje neuronów. Obecnie pracuje w Instytucie Biologii i Biomedycyny przy Uniwersytecie Walenckim.