ISSN 2657-9596
Mesík Juraj

Juraj Mesík jest słowackim działaczem społecznym i politykiem, w latach 1990-1991 był pierwszym przewodniczącym słowackiej Partii Zielonych.