ISSN 2657-9596
Tokarczuk Olga

pisarka, laureatka literackiej Nagrody Nike, nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, nagrody Fundacji im. Kościelskich i paszportu Polityki; członkini Zielonych 2004.