ISSN 2657-9596
Będkowski Hubert

Hubert Będkowski jest studentem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Koła Naukowego Animal Studies