ISSN 2657-9596
Bojczewska Joanna

Po studiach z antropologii społecznej w Londynie, zdobyła doświadczenie łączące uprawę żywności i zakładanie ogrodów społecznościowych w mieście. Jest studentką Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego. Od 2014 roku prowadzi mikro uprawę “Ekopoletko Stryszów” pod Krakowem dostarczając sezonowe warzywa przez lokalne formy sprzedaży (kooperatywa, targ, paczka od rolnika) oraz pierwszy w Małopolsce RWS Ekopoletko Stryszów. Jest współzałożycielką platformy Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska.