ISSN 2657-9596
Kwao Jennifer

Jennifer Kwao jest redaktorką i specjalistką ds. projektów magazynu „Green European Journal” z doświadczeniem w prawie UE i relacjach zewnętrznych UE. Jest także współzałożycielką platformy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej 1.2 Diaries, która dokumentuje i popularyzuje pomysły, wiedzę specjalistyczną i doświadczenia życiowe osób najbardziej dotkniętych globalnym ociepleniem o ponad 1,2 stopnia. Jej praca i działania skupiają się na sprawiedliwości klimatycznej, sprawiedliwości rasowej, mobilizacji młodzieży z diaspory i na stosunkach Afryka–UE.