ISSN 2657-9596
Bonk-Hammermeister Dorota

Dorota Bonk-Hammermeister jest prezeską Stowarzyszenia Prawo do Miasta, radną Miasta Poznania, przewodniczącą Rady Osiedla Wilda w Poznaniu