ISSN 2657-9596
Czeredys Maciej

architekt, urbanista, zwolennik strategii niskobudżetowej rewitalizacji i ograniczania polityki rozrostu miasta na rzecz polityki radykalnego wzmacniania istniejących zasobów miejskich.