ISSN 2657-9596
Allstadt Louis

Louis Allstadt przez wiele lat pracował w przemyśle naftowym. Obecnie jest zaangażowanym w kampanię przeciw wydobyciu gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Jest też radnym wioski Cooperstown w stanie Nowy Jork.