ISSN 2657-9596
Tramel Salena

Salena Tramel jest badaczką w Międzynarodowym Instytucie Badań Społecznych w Hadze. Zajmuje się rolą ruchów rolników i ruchów ekologicznych w ponadnarodowej kontroli zasobów, a także problematyką grabieży ziemi i łagodzenia skutków zmian klimatu.