ISSN 2657-9596
Nijakowski Lech

Lech M. Nijakowski jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą Collegium Civitas i stałym doradcą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP.