ISSN 2657-9596

Redakcja

Wydawca

Fundacja ZIELONE ŚWIATŁO, ul. Juraty 1, 02-905 Warszawa
KRS: 0000296993, NIP: 9512240410

Zespół

Paweł Grzybowski (współ-redaktor naczelny),  Wojciech Kłosowski, Bartłomiej Kozek, Beata Nowak (współ-redaktorka naczelna), Adam Ostolski, Jan Skoczylas, Ewa Sufin-Jacquemart, Agata Tarasewicz, Marcin Wrzos

Maciej Bielat (webmaster)

redakcja@zielonewiadomosci.pl

Dystrybucja/zamówienia

+48/881 30 57 54