ISSN 2657-9596

Misją Zielonych Wiadomości  (ISSN 2657-9030 oraz ISSN 2657-9596 – portal) jest wzbogacenie debaty publicznej w Polsce o zagadnienia w niej marginalizowane, poruszane rzadko lub w sposób tendencyjny. Konsekwentnie piszemy na tematy związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem, demokracją, prawami człowieka, prawami mniejszości, przedstawiamy alternatywy dla dominującego systemu społeczno-gospodarczego, nie bojąc się wyrażania opinii kontrowersyjnych, zarówno z punktu widzenia obowiązującej ideologii neoliberalnej i paradygmatu ciągłego wzrostu gospodarczego, jak i systemu poglądów lansowanego przez środowiska skrajnie prawicowe.

Pracujemy, aby wspierać społeczeństwo we wszystkich decyzjach, które mają wpływ na nasze życie.

We współczesnym świecie sfera publiczna w coraz większym stopniu uzależniona jest od pieniędzy z reklam i od sponsorów, za którymi stoją często największe korporacje.  Zielone Wiadomości od początku są inicjatywą niezależną, naszym wydawcą jest Fundacja Zielone Światło (KRS: 0000296993).

Redakcja

Wydawca

Fundacja ZIELONE ŚWIATŁO, ul. Juraty 1, 02-905 Warszawa
KRS: 0000296993, NIP: 9512240410

Zespół:

Beata Nowak (współ-redaktorka naczelna), Marcin Wrzos (współ-redaktor naczelny),
Łukasz Dudzic, Wojciech Kłosowski, Bartłomiej Kozek, Adam Ostolski, Jan Skoczylas, Ewa Sufin-Jacquemart, Agata Tarasewicz

Maciej Bielat (webmaster)

redakcja@zielonewiadomosci.pl

Dystrybucja/zamówienia

+48/881 30 57 54