ISSN 2657-9596
Pliszczyński Marcin

Marcin Pliszczyński jest politologiem, doktorantem Uniwersytetu Szczecińskiego. Działa w ruchu ekologicznym, na racze praw człowieka i praw zwierząt, jest członkiem Partii Zieloni.