ISSN 2657-9596
Sawicki Radosław

Radosław Sawicki jest działaczem ekologicznym, prezesem Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Wspólna Ziemia”.