ISSN 2657-9596
Kostrzewa Yga

działaczka LGBTQ, a także na rzecz praw człowieka, rzeczniczka Lambdy Warszawa. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) i warszawskich Gender Studies. Członkini Grupy Inicjatywnej ds. Związków Partnerskich.