ISSN 2657-9596
Wach Magdalena

pochodzi z Wałbrzycha, gdzie trzy lata temu utworzyła oddolną Inicjatywę Wałbrzych Kopalnia Możliwości; od dziesięciu lat zawodowo związana z trzecim sektorem, koordynowała projekty dotyczące praw człowieka, kultury i sztuki, edukacji, ekologii, aktywizacji społecznej.