ISSN 2657-9596
Bonde Alexander

Alexander Bonde jest politykiem niemieckich Zielonych. W latach 2002–2011 był posłem do Bindestagu, od 2011 r. jest ministrem ds. wsi i ochrony konsumentów w landzie Badenia-Wirtembergia.