ISSN 2657-9596
Menezes Mikhail

Mikhail Menezes jest działaczem na rzecz poprawy dostępu do leków generycznych w ramach kampanii StopAIDS oraz Student StopAIDS.