ISSN 2657-9596
Janikowska-Lipszyc Ingeborga

działaczka na rzecz praw człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca, od 2010 r. radna dzielnicy Ochota z ramienia KWW Sąsiadów „Ochocianie”.