ISSN 2657-9596
Wieruszewska Monika

Monika Wieruszewska jest współorganizatorką referendum w Gąskach, działaczką antyatomowa, prezeską Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Gąski.