ISSN 2657-9596
Altemus-Williams Imani

Imani Altemus-Williams jest aktywistką Occupy Wall Street, działaczką na rzecz nieudokumentowanych imigrantów i ludów tubylczych. Organizuje protesty przeciw nadużywaniu systemu więziennictwa w USA, jest zaangażowana w ludową edukację radykalną w Nowym Jorku.