ISSN 2657-9596
Abdallah Saamah

Saamah Abdallah jest psychologiem, zajmuje się badaniami dotyczącymi jakości życia. Pracował w edukacji nieformalnej w Wielkiej Brytanii, Polsce i Hiszpanii. Jest jednym z głównych twórców Happy Planet Index (Wskaźnika Szczęśliwej Planety) – alternatywnej wobec PKB miary dobrobytu.