ISSN 2657-9596
Sachs Wolfgang

Wolfgang Sachs był przez wiele lat badaczem w Instytucie Klimatu, Środowiska i Energii w Wuppertalu, wizytującym wykładowcą w Schumacher College w Anglii oraz honorowym profesorem Uniwersytetu w Kassel. Jest członkiem Klubu Rzymskiego.