ISSN 2657-9596
Stiller Joanna

Joanna Stiller jest absolwentką ochrony środowiska. Związana z warszawskimi organizacjami pozarządowymi, współzałożycielka stowarzyszenia Otwarte Klatki, obecnie pracuje w CIWF Polska.