ISSN 2657-9596
Gałkiewicz Magdalena

Magdalena Gałkiewicz – ekofeministka, weganka. Aktywistka lokalnych stowarzyszeń na rzecz
praw kobiet i praw zwierząt oraz Partii Zieloni. Absolwentka romanistyki i informatyki stosowanej.