ISSN 2657-9596
Coleman Jesse

Jesse Coleman jest analitykiem w amerykańskim oddziale Greenpeace’u.