ISSN 2657-9596
Wurhaft Marc

Marc Wurhaft jest ekonomistą, działaczem francuskich Zielonych (Europe Écologie – Les Verts). Mieszka w Warszawie.