ISSN 2657-9596
Moran Cahal

Cahal Moran – doktorant na wydziale ekonomii Uniwersytetu Manchesterskiego, zajmuje się stosowaną ekonomią behawioralną. Jest członkiem koła studenckiego Post-Crash Economics Society na Uniwersytecie Manchesterskim i współautorem
książki „The Econocracy: The perils of Leaving Economics to Experts” („Ekonokracja: ryzyko powierzenia ekonomii ekspertom”)