ISSN 2657-9596
Lisowska Katarzyna

Dr hab. Katarzyna Lisowska jest biochemikiem, specjalizuje się w biologii molekularnej i onkologii doświadczalnej, jest profesorem w dziale badawczym w Centrum Onkologii w Gliwicach.