ISSN 2657-9596
Barcz Anna

Anna Barcz jest filozofką i pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN. Zajmuje się ekokrytyką, posthumanizmem i teorią gender. Prowadzi bloga: annabarcz.blogspot,com.