ISSN 2657-9596
Miętek Leszek

Leszek Miętek jest maszynistą kolejowym, działaczem związkowym, przewodniczącym Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.