ISSN 2657-9596
Jakubczak Małgorzata

Małgorzata Jakubczak jest pedagożką, trenerką redukcji stresu i Porozumienia Bez Przemocy. Strona domowa: www.jakubczak.eu.