ISSN 2657-9596
Chomsky Noam

Noam Chomsky jest językoznawcą, krytykiem globalizacji, autorem kilkudziesięciu książek.