ISSN 2657-9596
Łabanowska Cecylia

Cecylia Łabanowska jest socjolożką, wykłada na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.