ISSN 2657-9596
Kalinowski Wojtek

Wojtek Kalinowski jest historykiem i socjologiem, dyrektorem paryskiego Instytutu Veblena na rzecz Reform Ekonomicznych.