ISSN 2657-9596
Tymińska Ada

Prawniczka na co dzień pracująca w organizacji pozarządowej zajmującej się kwestiami przemocy ze względu na płeć. W czasie wolnym przekwalifikowuje się na animatorkę kultury.