ISSN 2657-9596
Reid Stephen

Stephen Reid jest brytyjskim działaczem społecznym, zaangażowanym w protesty przeciwko polityce zaciskania pasa. W New Economics Foundation zajmuje się budowaniem sieci organizacji działających na rzecz zastąpienia neoliberalizmu gospodarką opartą na dobru wspólnym.