ISSN 2657-9596
Makowski Wojciech

Wojciech Makowski pracuje w Instytucie Spraw Obywatelskich, koordynuje kampanię „Tiry na tory”, pisze o transporcie miejskim na stronie miastowruchu.pl. Mieszka w Łodzi, po której jeździ na rowerze i walczy, żeby było to coraz wygodniejsze i bezpieczniejsze. Twitter: @wojtek_makowski.